Der indkaldes til generalforsamling tirsdag d. 12.03.2024 kl. 18:30, i HI’et (mødelokalet over hallen).

læs mere