Generalforsamling – 2023

af | feb 13, 2023 | Nyheder | 0 Kommentarer

Der indkaldes til generalforsamling tirsdag d. 14.03.2023 kl. 19:00, i HI’et (mødelokalet over hallen). Forslag til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 22. februar 2023.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent.
2) Beretning.
3) Aflæggelse af det reviderede regnskab.
4) Fremtidig virksomhed.
5) Indkomne forslag.
6) Budget og kontingentfastsættelse.
7)  Valg af:
a) Formand
b) Sekretær

 

Mvh. bestyrelsen