Generalforsamling 2024

af | feb 6, 2024 | Nyheder

Der indkaldes til generalforsamling tirsdag d. 12.03.2024 kl. 18:30, i HI’et (mødelokalet over hallen). Forslag til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 20. februar 2024.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent.
2) Beretning.
3) Aflæggelse af det reviderede regnskab.
4) Fremtidig virksomhed.
5) Indkomne forslag.
6) Budget og kontingentfastsættelse.
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer.
a) Kasserer
b) Næstformand

 

Mvh. bestyrelsen